Това е компонента, който ще свърже всички елементи в една мрежова среда и поради тази причина е необходимо да се обърне особено внимание на отказоустойчивостта му и способността му да се възстанови за минимално време, по възможност автоматично. Залагаме сериозни изисквания за нивото на сигурност, управление и самоуправление на този компонент, което веднага налага използването на интегрирана система за управление на безжичната мрежова среда. Не е възможно да се изгради тази система с домашни или SOHO продукти, които се налага да се пренастройват ръчно и при най-малката интерференция, нещо което се случва понякога и няколко пъти на час, и се налага да се заложи на професионална серия продукти, макар и в минимални количества, която да подлежи на бързо и лесно разширение и надграждане.