При този вариант за реализация на е-ОбС.онлайн всички компоненти се инсталират при клиента. Решението е инженерингово, т.е. включва в себе си проектирането на всички системни компоненти, доставката на цялото необходимо оборудване, монтажа, инсталацията, конфигурирането и въвеждането в експлоатация на всяка една част от цялостната система за електронен общински съвет. Тази реализация включва целият необходим хардуер и софтуер и няма скрити разходи за клиента. Когато представяме нашето ценово предложение ние не очакваме от клиента да ни предоставя сървъри или лицензи за да можем да реализираме нашето решение.
На територията на залата за провеждане на заседанията на общинския съвет се инсталират хардуерните компоненти, сигурната безжична мрежа, свързва се с Интернет, инсталират се и се конфигурират всички допълнителни системи за пленарната зала поръчани от клиента, конфигурират се информационните дисплеи за публиката в пленарната зала. Сървърите и всички други пасивни и активни компоненти се монтират в отделна ракла, която има собствено охлаждане и резервно захранване. Интернет връзката е критичен компонент за работата на модула за достъп до документите когато съветниците са извън заседателната зала и поради тази причина имаме сериозни изисквания към него когато обсъждаме с клиента конкретното решение. След пускането в експлоатация на този вариант клиентът трябва да разполага с подготвен специалист, който да бъде обучен да администрира цялата тази инфраструктура и най-вече да се грижи за превантивното архивиране на данните. Ценообразуването при този вариант е многофакторно и се прави след серия от разговори с потребителя на системата и неговите ИТ специалисти. То зависи от типа, количеството и качеството на избраните хардуерни компоненти, размера на залата, варианта за информационни дисплеи избран от клиента. Обикновено минималната цена за придобиване на този вариант не надвишава няколко десетки хиляди лева.