Този вариант на закупуване на е-ОбС.онлайн е много изгоден за клиенти, които предпочитат да имат ниски капиталовите разходи за придобиване на системата за електронен общински съвет и искат да прехвърлят голяма част финансовата тежест напред във времето, във вид на оперативни разходи. Освен това предимство, този вариант на придобиване води и до получаване на всички подобрения в системата и корекции в нея, свързани с промени в законодателството, без допълнително заплащане и веднага след като са налични, поради модела на месечно заплащане за ползване на облачна инфраструктура.
В този вариант на територията на Общинския съвет се инсталира сигурната безжичната мрежова среда, свързва се с Интернет, инсталират се и се конфигурират всички допълнителни системи за пленарната зала поръчани от клиента, конфигурират се информационните дисплеи за публиката в пленарната зала. В Облака се създава услуга специално за клиента, конфигурира се и се настройва според неговите нужди. Всички данни, които системата ще обработва и съхранява ще бъдат в тази облачна инфраструктура. Поради тази причина, при клиента не се инсталират сървъри и цялата останала съпътстваща пасивна и активна инфраструктура. Ценообразуването се прави след като се уточнят заедно с клиента какъв тип компоненти ще се ползват и какъв тип сървис левъл агриимънт ще пожелае той да сключи за ползването на Облачната услуга. Обикновено минималната цената за придобиване при този вариант не надвишава няколко хиляди лева, а месечната такса - няколко десетки лева на месец за пакет от три акаунта.