Според желанията на клиента може да се изпълни със стандартни телевизионни Full HD приемници или специализирани информационни дисплеи, разположени на подходящи места в пленарната зала или с мултимедиен прожектор, който да показва съдържание на екран видим за всички присъстващи. Използването на стандартни телевизионни приемници ще позволи в бъдеще възложителят да ги подмени, при евентуална повреда след изтичане на гаранционния срок, с нови телевизори, закупени на много конкурентна цена в сравнение с цената на специализираните монитори или мултимедийни прожектори с подобни резолюции. Възможни са всякакъв вид смесени конфигурации, включително с изнесени на разстояние от залата информационни дисплеи съобразно изискванията на Възложителя.
Информацията изобразявана на тези дисплеи е видима и на таблетите на общинските съветници, участващи в заседанието, което прави тази част от системата незадължителна за функционирането на другите два основни компонента на е-ОбС.онлайн. Изобразяваната информацията се управлява от технически сътрудник, който се намира в заседателната зала. В основата на тази система се намира софтуерен компонент, който е интегриран в системата за информационно обслужване и електронно гласуване.