Нашето предложение е инженерингово решение, включващо в себе си проектиране, доставка и изпълнение на система, изцяло съобразена и създадена за нуждите на конкретния общински съвет. Това е процес, в който са въвлечени както ИТ отделът на възложителя, така и техническият персонал към общинския съвет, който ежедневно ще се възползва от е-ОбС.онлайн за да подготвя и управлява процеса по провеждане на заседанията на общинския съвет. Възможните вариантите и начините за реализация на електронния общински съвет са много и с помощта на тези служители на възложителя достигаме до най-доброто за него решение. Винаги сме в помощ на клиента и ако се налага можем да изпълним и някои по-нестандартни елементи, подпомагащи дейността на общинските съвети, като например микрофонна конферентна система или изпъчване на живо в Интернет на заседанията.