Модул „Архив" може да се разглежда и като част от модул Библиотека, но поради спецификата му е реализиран отделно. Дублира съдържанието на модула „Дневен ред“ но също така съдържа пълните протоколи, а може да съдържа и свалените от аудио лентите изказвания, както и приетите документи в окончателен вариант за всяка една сесия в миналото. Информацията е заключена за редактиране и е налична само за четене. Освен това съхранява хронологично история на всички изказвания и гласувания, регистрирани по време на заседанието на общинския съвет.