Това е компонента, който ще свърже всички елементи в една затворена мрежова среда, независимо къде физически се намира всеки един от участниците. Поради тази причина сме обърнали особено внимание на сигурност на връзката и независимостта от локалния доставчик на свързаност. Възможно е, по желание на клиента, достъпът до Облака да се ограничи само от предварително дефинирани локации или да е се достъпва отвсякъде. Създали сме облачна услуга, в която да се чувствате все едно че работите във ваш собствен дейта център. През цялото време имате пълен контрол върху потребителите, които имат достъп до вашата частна мрежа.