Достъпът до материалите необходими на общинските съветници да изпълняват своята дейност е възможен денонощно от всяка точка в интернет, без значение какво устройство се използва: таблет, смарт телефон или компютър. Потребителите на системата могат да се подготвят за работа в комисия или за заседание на съвета, използвайки материалите от дневния ред за следващата сесия или от библиотеките с подлежащи на разглеждане материали в комисиите, преди те да стигнат до дневен ред, както и да разгледат отново материалите от минали сесии.