е-ОбС.онлайн възвръща вложените в нея финансови средства много бързо. Спестени средства от печат на материалите придружаващи всяка една точка от дневния ред могат да се изчислят и предварително, преди да се вземе решение за покупка на една такава система. В една от общините, където системата за електронен общински съвет е инсталирана и работи вече дълго време, за последните две години и половина НЕ СА разпечатани повече от един милион и шестстотин хиляди страници. В същото време производителността в работата на Общинския съвет се е увеличила от 3 до 5 пъти /брой взети решения в сравнение с времето от преди въвеждането на електронен общински съвет/. Това води до повече решени проблеми в общината, за по-кратко време, с чувствително по-малко похарчени финансови ресурси и със сериозен принос за намаляване на въглеродния отпечатък от тази дейност заради спестените харития и тонер.