Вие потвърждавате и сте съгласни, че е-ОбС.онлайн притежава правата на интелектуална собственост върху този уебсайт, както и че нито една част от този уебсайт, включително, но без да се ограничава до текстове, снимки, аудио и/или видео, няма да бъде използвана от Вас по какъвто и да било начин или с каквато и да било цел, без изричното писмено съгласие на е-ОбС.онлайн. Без да нарушавате правата на интелектуална собственост на е-ОбС.онлайн, Вие може да свалите едно копие от материалите, съдържащи се на този уебсайт за собствено ползване и с нетърговска цел, при условие, че не променяте или изтривате указания за принадлежност на авторски права, търговски марки или други знаци указващи интелектуална собственост. е-ОбС.онлайн ще упражни всички свои права, свързани със защита на интелектуална собственост, с цялата строгост на закона.

Поемане на риск при посещение на уебсайта
Вие потвърждавате и давате съгласието си, че ще използвате уебсайта поемайки лично риска за същото и, че нито една от страните, ангажирани със създаването, разработването или активирането на този уебсайт е отговорна за каквито и да било директни, индиректни, случайни, последващи или наказателни щети или загуби, разходи, всички видове разноски (включително правни такси, разходи за експерти или други плащания), които може да възникнат директно или индиректно поради достъп до, използване на, търсене в рамките на този уебсайт, или чрез сваляне на материали, текст, данни, снимки, видео или аудио от този уебсайт, включително, но без да се ограничава до, щети, причинени от вируси, „бъгове“, човешки действия, неефикасност на компютърна система, повреди в телефонни линии, неизправности в хардуер, софтуер или програми, или други грешки, неизправности или забавяния в преноса на компютърни или мрежови данни.

Информация, която събираме
На нашия сайт ние събираме някои лични данни, като например, e-mail адрес, за посетителите, избрали да споделят с нас тези данни или да участват в демо тестове. Събраната информация се обработва от е-ОбС.онлайн с цел управление на заявки, искове, участия в програми за ползване на демо версии от страна на нашите онлайн посетители, както и с цел подобряване на функционалността на нашия Сайт. Ние не изискваме от вас да се регистрирате или да предоставяте персонално идентифицируема (лична) информация за да видите нашия Сайт или за да осъществите достъп до съдържанието му. При предоставянето изрично от ваша страна на e-mail адрес, вие може да получавате търговски съобщения за промоционални оферти, отстъпки, състезания, както и информация за наши продукти и услуги по електронна поща. Вие можете по всяко време да оттеглите вашето съгласие или да промените вашия избор като ни изпратите email на следния адрес: support@e-obs.online. Ние не продаваме и не разкриваме по никакъв друг начин персонално идентифицируема (лична) информация за посетителите на нашия уебсайт, с изключение на описаното в настоящото. Ние не споделяме вашите лични идентификационни данни с трети страни, които не са наши филиали, за техни собствени маркетингови цели, без вашето съгласие. Освен това, в разрешените от местното законодателство случаи, ние можем да разкриваме информация, когато считаме, че това е необходимо за разследване, за предотвратяване на реално или евентуално криминално престъпление или за предотвратяване на понасянето на щети от нас или от други лица, в случай, че се изисква по закон, или в отговор на искане от правораздавателните органи или от други държавни органи.