В модул „Регистрация" потребителите се регистрират автоматично при влизане в системата и се проверяват за присъствие на всеки 30 сек. дали са все още активни. При открита липса повече от два поредни интервала потребителя се деактивира. Такава проверка не се прави в режим на гласуване. Потребител не може да се регистрира в режим на гласуване. Води се подробен запис (лог) на всички записвания и отписвания. В този модул, председателят може да проверява кворума и да заключва таблетите на отсъстващите от залата съветници, за да се предотврати гласуване с чужд таблет.