Системата е реализирана с използването на най-модерните облачни технологии, изцяло разработена от нас и съобразена и създадена за нуждите на общинските съвети в България. Тя се развива непрекъснато, в процес, в който са въвлечени ИТ отделите на нашите клиенти, техническите сътрудници към общинските съвети, които ежедневно използват е-ОбС.онлайн за да подготвят и управлява провеждането на заседанията на съвета и разбира се общинските съветници, основните потребители на продукта. Сигурността на информацията е на световно ниво. Използваме най-съвременните технологии за да осигурим на 100% данните и операциите с тях през целия им живот. И гарантираме тяхната автентичност, както при движение в мрежата, така и при съхранението им.