Фундаментален принцип който, спазваме при разработката на е-ОбС.онлайн: Електронен Общински Съвет е използването само на продукти с отворен код, които използват отворени стандарти за обмен и съхранение на информацията. Това решение от една страна не позволява преливане на и без това оскъдните публични средства на българските общини под формата на лицензии и патентни права към частни мултинационални корпорации и намалява зависимостта им от тези компании. От друга страна води до повишена сигурност на средата, която използва такива продукти, тъй като програмният код може да бъде одитиран от експерти за скрити функционалности и проблеми на сигурността в него. Не без значение е и фактът, че проблемите в продуктите с отворен код се откриват и отстраняват за много по-кратко време от тези в продуктите със затворен код. Всички тези факти значително намаляват риска за злоупотреби със системата за електронно гласуване.