Свържете се с нас

Основни Възможности

е-ОбС.онлайн: Електронен Общински Съвет е цялостна система за информационно обслужване и електронно гласуване заедно с модул за безхартиен достъп до материалите по дневният ред на предстояща и минали сесии за общински съвети

Дизайн на системата

е-ОбС.онлайн: Електронен Общински Съвет е изградена на модулен принцип и е съвместима с всички съвременни потребителски устройства. Успешно може да се използва на настолен или мобилен компютър, таблет или смарт телефон.

Крос-платформен дизайн

Потребителският интерфейс е независим от OS. Можете да използвате системата в Linux, Windows, MacOS, iOS или Android

Респонсив дизайн

Системата има адаптиращ се потребителски интерфейс, който може да се използва в пълния спектър на екранни резолюции

Високо ниво на сигурност

Системата е изградена по съвременни стандарти за сигурност на информацията, управление на достъпа и съхранение на данните

Гъвкаво облачно решение

Сървърната част се намира в Облака и няма нужда да инсталирате и поддържате Ваши собствени дейта центрове и да се грижите за тях

е-ОбС.онлайн: информационно обслужване на общински съвет

Общински Съветника през последните 7 години
Разгледани Точки от Дневен Ред за 7 години
Спестени Хартиени Копия само за 2 години

Ползите от е-ОбС.онлайн

Системата за информационно обслужване е подходяща, както за малки общини с 11 съветника така и за средни и големи общински съвети. Тя е изградена с помощта на съвременните облачни и комуникационни технологии, които позволяват клиента да се чувства все едно че се намира в локална мрежа и работи в собствен дейта център.

Ускорена работа

Бързина при гласуването и преброяването на гласовете на съветниците - от три до пет пъти повече взети решения за една сесия

Редуцирани разходи

Минимални разходи за подготовка на сесията, не се отпечатват на хартия придружаващите дневния ред документи

Бърза възвръщаемост

Възвръща инвестицията в системата за електронно гласуване за много кратко време от спестени хартия и консумативи

Прозрачна работа

Прозрачност при вземането на решения по време на сесия и протоколирането на взетите решения, като цялата информация се извежда на дисплеите в залата

Отворен код

Системата е изградена изцяло с продукти с отворен код и използва единствено отворени стандарти за съхранение и обмен на информацията

Облачна система

е-ОбС.онлайн е облачно решение, включващо всички необходими компоненти, освен крайното устройство на потребителя и дотъпа му до Интернете

Запишете се за Демо тест

Можете да получите достъп до нашата онлайн демо система за да се убедите в качествата на е-ОбС.онлайн: Електронен Общински Съвет

Ценова информация

Всяка виртуална информационна среда е-ОбС.онлайн може да се персонализира специално според нуждите и желанията на клиента. Цената зависи от броя на общинските съветници в общината, обема на заетото дисково пространство и обема на направените доработки във виртуалната среда за конкретния клиент.

Клауд системите, каквато е и е-ОбС.онлайн, са много изгодни при покупка за клиентите поради ниските капиталовите разходи за придобиване и прехвърлянето на голяма част от финансовата тежест напред във времето, във вид на оперативни разходи. Освен това предимство, този вариант на придобиване води и до получаване на всички подобрения в системата и корекции в нея, свързани с промени в законодателството, без допълнително заплащане и веднага след като са налични, поради модела на месечно заплащане за ползване на облачна инфраструктура.

В този вариант на територията на Общинския съвет се инсталира мрежова среда, тя се свързва към Интернет, крайните устройства на потребителите се конфигурират да използват тази мрежа и да стартират частна мрежа към Облака, за да може да се ползва е-ОбС.онлайн. В пленарната зала може да се инсталират информационни дисплеи за публиката, което е по желание на клиента. Тази функционаллност е налична в е-ОбС.онлайн винаги, но покупката на информационни дисплеи е по решение и за сметка на клиента.

В Облака се създава виртуална среда, специално за всеки клиент, конфигурира се и се настройва според неговите нужди. Всички нестандартни доработки на тази среда се заплщат допълнително от клиента. Всички данни, които системата ще обработва и съхранява ще бъдат в тази облачна инфраструктура. Крайната месечна цена за ползване на е-ОбС.онлайн ще се образува след като се уточни, заедно с клиента, каква е големината на общинския съвет, какъв обем ще се използва за съхранение на данните му и какъв тип сървис левъл агриимънт ще пожелае клиентът да сключи за ползването на Облачната услуга.

За повече информация или по всички други въпроси свързани с е-ОбС.онлайн не се притеснявайте да се свържете с нас!

Контакти

Какво е е-ОбС.онлайн: Електронен Общински Съвет?

е-ОбС.онлайн е цялостна облачна система за информационно обслужване и електронно гласуване, в едно с модул за информационни дисплеи за присъстващата публика в залата за заседания на общинския съвет и защитен уеб сайт за безхартиен достъп до материалите по всички точки от дневния ред на предстоящата и минали сесии на общинският съвет. Системата е подходяща както за малки общини с 11 общински съветника, така и за средни и големи общински съвети.

Защо да използвам информационна система за общински съвети?

е-ОбС.онлайн драстично подобрява работата на общинския съвет, особено по време на заседание, като ускорява гласуването на решенията и преброяването на гласовете на съветници. Имаме от три до пет пъти повече взети решения за една сесия. Практически разходите по подготовка на сесия на общинския съвет са сведени до нула, не се печатат придружаващите сесията документи за всички съветници. Достъп до материалите за сесия, правилници и наредби е възможен от всички устройства, свързани с Интернет, от всяка точка по света и по всяко време. Възвръща инвестицията много бтрзо само от спестени хартия и консумативи, без да отчитаме икономията на работно време на техническите сътрудници. Прозрачност при работата на общинския съвет в зала, по време на сесия и протоколирането на взетите решения. Възможност за участване в заседанието на възпрепятствани да присъстват лично общински съветници.

Какви са основните функции на системата за безхартиено заседание?

Основните модули от които е изграден продукта са "Дневен ред", "Изказвания" и "Гласуване". В "Дневен ред" са всички точки, които ще се разглеждат по време на сесията, заедно с придружаващите ги материали. Промени в него могат да се правят и по време на самото заседание, когато залата гласува за това. В модул "Изказвания" участниците в процеса могат да поискат думата, а председателят вижда в хронологичен ред всички заявки и може да разреши или отхвърли всяка от тях. Модул "Гласуване" се активира по команда от председателя и след прекратяването му се извеждат резултатите от проведение вот. Други модули на системата са "Библиотека" - съдържа всички необходими за работата на ОбС материали; "Архив" - всички приключили сесии отиват в него, след като се публикуват в тях окончателните версии на взетите решения и протокола от заседанието; "Регистрация" - управлява достъпа на съветниците до системата по време на заседание; "Информационни дисплеи" - управлява изобразяваната за публиката в залата информация; "Административен" - може да се използва за корекция в дневния ред или реда на точките в него по време на заседание.

На какви устройства може да се използва системата за електронно гласуване?

е-ОбС.онлайн е неутрална по отношение на клиентските устройства, върху които се използва. Тя е уеб базирана система и единственото изискване към уеб браузъра, който ще се изпозлва за достъп до нея е да може той да използва клиентски сертификат за авторизация пред сървъра. Тествана е върху Linux, Windows, MacOS, iOS, Android с различни браузъри. Интерфейсът е адаптивен и продуктът може да се използва на дисплеи с различна резолюция и ориентация. Оптималният минимален вариант е пейзажна ориентация с резолюция 1024 х 600 пиксела.